Śledź nas na:

Pan Tadeusz - Artykuły

  • liczba prac:

Przyroda w Panu Tadeuszu i sposoby jej obrazowania

Bogactwo opisów przyrody w „Panu Tadeuszu"  służy zaakcentowaniu piękna ziemi ojczystej, rodzimego krajobrazu. Przyroda jest niemal odrębnym bohaterem utworu, poeta poświęca opisom natury bardzo dużo miejsca. W pierwszych wersach dzieła informuje odbiorcę o swojej tęsknocie za ojczyzną, za krajem lat dziecinnych, który pieczołowicie przechowuje w pamięci: